Biblioteka Wydziału Biologii

Biuro Obsługi Wydziału

Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka

Laboratorium Aerobiologii

dr hab.

Łukasz Grewling

+48 61 829 5700
Pokój: F11
Dyżury: poniedziałki 14:00-15:00

Laboratorium Biologicznych Informacji Przestrzennych

dr

Maciej Nowak

+48 61 829 5750
Pokój: D2.30
Dyżury: środy 09:00-11:00

Laboratorium Cyfryzacji Bioróżnorodności

prof. dr hab.

Bogdan Jackowiak

+48 61 829 5689
Pokój: F2.19
Dyżury: wtorki 10:00-12:00

Laboratorium Dydaktyki i Ochrony Przyrody

prof. UAM dr hab.

Rafał Bernard

+48 61 829 5588
Pokój: F1.05
Dyżury: poniedziałki 10:00-11:00

Laboratorium Fitotronowe

prof. UAM dr hab.

Tomasz Wyka

+48 61 829 5607
Pokój: A2.51
Dyżury: środy 14:00-16:00

Laboratorium Izotopowe

prof. UAM dr hab.

Renata Rucińska-Sobkowiak

+48 61 829 48 61 829 58 12
Pokój: J2.143
Dyżury: wtorki 10:00-12:00

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej

prof. UAM dr hab.

Sławomir Samardakiewicz

+48 61 829 5648
Pokój: G0.156
Dyżury: środy 10:00-12:00

Laboratorium Technik Biologii Molekularnej

prof. UAM dr hab.

Mirosława Dabert

+48 61 829 5738
Pokój: H0.61
Dyżury: poniedziałki 15:00-16:00

Laboratorium Technologii Wysokoprzepustowych

Pracownia Biochemii RNA

Pracownia Biologii Ewolucyjnej

Pracownia Biologii Genomu

Pracownia Biotechnologii

prof. UAM dr hab.

Agnieszka Ludwików

+48 61 829 5972
Pokój: L1.93
Dyżury: wtorki 12:00-14:00

Pracownia Ekologii Populacyjnej

prof. UAM dr hab.

Lechosław Kuczyński

+48 61 829 5616
Pokój: F1.20
Dyżury: środy 12:00-13:00

Pracownia Genetyki Molekularnej Człowieka

Pracownia Wirusologii Molekularnej

Zakład Bioenergetyki

prof. dr hab.

Hanna Kmita

+48 61 829 5902
Pokój: G1.75
Dyżury: czwartki 10:00-12:00

Zakład Biologii Komórki

prof. UAM dr hab.

Andrzej Lesicki

+48 61 829 5826
Pokój: 2/103
Dyżury: wtorki 13:00-16:00

Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej

Zakład Biologii Obliczeniowej

prof. dr hab.

Wojciech Karłowski

+48 61 829 5841
Pokój: I1.95
Dyżury: wtorki 10:00-10:30

Zakład Biologii i Ekologii Ptaków

prof. dr hab.

Jakub Kosicki

+48 61 829 5615, 5553
Pokój: D2.32
Dyżury: wtorki 12:00-13:30

Zakład Botaniki Ogólnej

prof. UAM dr hab.

Agnieszka Bagniewska-Zadworna

+48 61 829 5606
Pokój: E2.56
Dyżury: środy 08:00-10:00

Zakład Botaniki Systematycznej i Środowiskowej

prof. dr hab.

Bogdan Jackowiak

+48 61 829 5689
Pokój: F2.19
Dyżury: wtorki 10:00-12:00

Zakład Ekofizjologii Roślin

prof. dr hab.

Joanna Deckert

+48 61 829 5809
Pokój: J2.146
Dyżury: poniedziałki 14:00-15:00

Zakład Ekologii Behawioralnej

prof. dr hab.

Tomasz Osiejuk

+48 61 829 5706
Pokój: F2.50
Dyżury: wtorki 11:15-12:15

Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Zakład Ekspresji Genów

prof. dr hab.

Krzysztof Sobczak

+48 61 829 5766
Pokój: E1.40a
Dyżury: poniedziałki 12:00-14:00

Zakład Fizjologii Roślin

prof. dr hab.

Małgorzata Garnczarska

+48 61 829 5894
Pokój: J2.141
Dyżury: poniedziałki 12:30-13:30

Zakład Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt

Zakład Genetyki

prof. UAM dr hab.

Ewa Chudzińska

+48 61 829 5859
Pokój: J0.119
Dyżury: środy 10:00-12:00

Zakład Hydrobiologii

prof. UAM dr hab.

Maciej Gąbka

+48 61 829 5762
Pokój: F2.55
Dyżury: wtorki 10:00-12:00

Zakład Mikrobiologii

prof. dr hab.

Adam Kaznowski

+48 61 829 5937
Pokój: I0.87
Dyżury: środy 10:00-12:00

Zakład Morfologii Zwierząt

prof. dr hab.

Jacek Dabert

+48 61 829 5682
Pokój: H0.30
Dyżury: środy 11:00-12:30

Zakład Ochrony Wód

prof. UAM dr hab.

Piotr Klimaszyk

+48 61 829 5930
Pokój: G0.82
Dyżury: wtorki 10:00-12:00

Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt

prof. UAM dr hab.

Wojciech Magowski

+48 61 829 5660
Pokój: H0.16
Dyżury: wtorki 14:00-16:00

Zakład Zoologii Ogólnej

dr hab.

Bartłomiej Gołdyn

+48 61 829 5849
Pokój: H1.35
Dyżury: poniedziałki 11:00-12:00

Zakład Zoologii Systematycznej

Zbiory Przyrodnicze

dr hab.

Szymon Konwerski

+48 61 829 5672
Pokój: 0.07
Dyżury: środy 12:00-14:00