Ciemny motyw

Treść strony w pliku pdf
(wersja zgodna z WCAG 2.0)INFORMATOR BIURA WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI


Przejdź do:

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Biologii ds. studentów z niepełnosprawnościamiBiuro Wsparcia Osób z NiepełnosprawnościamiPełnomocniczka Rektora UAM ds. Osób z NiepełnosprawnościamiPsychologiczny konsultant ds. trudności w procesie studiowaniaPoradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego dla studentów UAMZrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra”
Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościami
Sport dla osób z niepełnosprawnościami