2022-25 | 2021-24 | 2020-23

ROK 1 ROK 2 ROK 3

przedmioty rdzeniowe

Rok 1


W: 325, K: 30, L: 395, ECTS: 60.0

PrzedmiotFormy zajęć i liczba godzinxECTSSylabus

Semestr zimowy
Statystyka z elementami rachunku prawdopodobieństwa W30 L30 E 5.0 zobacz
Algebra liniowa W15 L15 3.0 zobacz
Wprowadzenie do systemu Linux W30 L30 5.0 zobacz
Podstawy programowania w języku Python L45 4.0 zobacz
Struktura i funkcja cząsteczek biologicznych W30 L30 E 5.0 zobacz
Biologia komórki W30 L30 E 5.0 zobacz
Podstawy teoretyczne biologii W30 3.0 zobacz

Semestr letni
Matematyka dyskretna W30 L30 5.0 zobacz
Algorytmy i struktury danych W30 L30 5.0 zobacz
Biologia molekularna W30 L30 E 5.0 zobacz
Bioinformatyka w technikach biologii molekularnej W10 L50 5.0 zobacz
Bioinformatyka W30 L45 E 6.0 zobacz
Ewolucja bioróżnorodności W30 2.0 zobacz
Język angielski K30 2.0 zobacz
WF L30 0.0 zobacz

x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy