2023-25 | 2022-24 | 2021-23

ROK 1 ROK 2

przedmioty rdzeniowe | przedmioty do wyboru

Rok 1


W: 135, K: 60, L: 255, ECTS: 60.0

PrzedmiotFormy zajęć i liczba godzinxECTSSylabus

Semestr zimowy
Metody statystyczne w bioinformatyce W30 L30 E 6.0 zobacz
Genomika W20 L40 E 5.0 zobacz
Biologia strukturalna W30 L30 E 5.0 zobacz
Analiza filogenetyczna W15 L45 E 5.0 zobacz
Język angielski K30 2.0 zobacz
Przedmioty do wyboru 7.0

Semestr letni
Algorytmy uczenia maszynowego W30 L30 6.0 zobacz
Bioinformatyka strukturalna W10 L20 E 3.0 zobacz
Scientific communication K30 2.0 zobacz
Pracownia magisterska do wyboru L60 10.0 zobacz
Przedmioty do wyboru 9.0

x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy