2022-25 | 2021-24 | 2020-23

ROK 1 ROK 2 ROK 3

przedmioty rdzeniowe

Rok 1


W: 263, K: 85, L: 406, ECTS: 60.0

PrzedmiotFormy zajęć i liczba godzinxECTSSylabus

Semestr zimowy
Laboratorium przyrodnicze W8 L32 3.0 zobacz
Podstawy teoretyczne biologii W30 2.0 zobacz
Anatomia roślin i zwierząt W20 L40 E 4.0 zobacz
Fizykochemiczne podstawy życia W30 K15 L45 E 8.0 zobacz
Analiza statystyczna danych biologicznych W15 L15 E 3.0 zobacz
Systematyka i filogeneza zwierząt W30 L60 E 8.0 zobacz
Ochrona dziedzictwa przyrodniczego W15 K15 2.0 zobacz
Szkolenie BHP 0.0
Edukacja informacyjna i żródłowa S5 0.0 zobacz

Semestr letni
Biochemia W20 L40 E 4.0 zobacz
Biologia komórki W30 L45 E 6.0 zobacz
Genetyka W30 L60 E 8.0 zobacz
Systematyka i filogeneza roślin i grzybów W15 K15 L45 E 6.0 zobacz
Szata roślinna Wielkopolski - zajęcia terenowe L24 2.0 zobacz
Ewolucja biologiczna i kulturowa człowieka W20 K10 2.0 zobacz
Język angielski K30 2.0 zobacz

x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy