2023-25 | 2022-24 | 2021-23

ROK 1 ROK 2

przedmioty rdzeniowe | przedmioty do wyboru

Rok 1


W: 119, K: 91, L: 190, ECTS: 60.0

PrzedmiotFormy zajęć i liczba godzinxECTSSylabus

Semestr zimowy
Metodologia i metodyka badań przyrodniczych W10 K20 2.0 zobacz
Przygotowanie do pisania i prezentowania prac naukowo-badawczych K15 2.0 zobacz
Analiza filogenetyczna W15 L30 E 4.0 zobacz
Metody statystyczne w biologii W15 L30 E 4.0 zobacz
Epidemiologia chorób człowieka W10 K10 L15 E 4.0 zobacz
Finansowe, prawne i etyczne aspekty funkcjonowania nauki W24 K6 2.0 zobacz
Język obcy L30 2.0 zobacz
Przedmioty do wyboru 10.0

Semestr letni
Seminarium - Journal Club  S30 3.0 zobacz
Integracja wewnątrz- i międzykomórkowa W15 K30 E 4.0 zobacz
Toksykologia z elementami ekotoksykologii W15 L20 E 3.0 zobacz
Konsekwencje globalnych zmian środowiska W15 K10 L5 3.0 zobacz
Pracownia magisterska L60 10.0 zobacz
Przedmioty do wyboru 7.0

x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy

*seminarium magisterskie zgodnie z wybraną ścieżką kształcenia: biologia molekularna, komórki i organizmu lub biologia środowiska

**pracownia magisterska zgodnie z wybraną ścieżką kształcenia: biologia molekularna, komórki i organizmu lub biologia środowiska