2022-25 | 2021-24 | 2020-23

ROK 1 ROK 2 ROK 3

przedmioty rdzeniowe

Rok 1


W: 117, K: 45, L: 217, ECTS: 60.0

PrzedmiotFormy zajęć i liczba godzinxECTSSylabus

Semestr zimowy
Laboratorium przyrodnicze W2 L15 3.0 zobacz
Podstawy teoretyczne biologii W15 2.0 zobacz
Anatomia roślin i zwierząt W15 L15 E 4.0 zobacz
Fizykochemiczne podstawy życia W15 L30 E 8.0 zobacz
Analiza statystyczna danych biologicznych W5 L10 E 3.0 zobacz
Systematyka i filogeneza zwierząt W15 L30 E 8.0 zobacz
Ochrona dziedzictwa przyrodniczego K15 2.0 zobacz
Szkolenie BHP 0.0
Edukacja informacyjna i źródłowa S5 0.0 zobacz

Semestr letni
Biochemia W15 L15 E 4.0 zobacz
Biologia komórki W10 L30 E 6.0 zobacz
Genetyka W15 L30 E 8.0 zobacz
Systematyka i filogeneza roślin i grzybów W10 L30 E 6.0 zobacz
Szata roślinna Wielkopolski - zajęcia terenowe L12 2.0 zobacz
Ewolucja biologiczna i kulturowa człowieka K15 2.0 zobacz
Język angielski K15 2.0 zobacz

x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy