2024-26 | 2023-25 | 2022-24 | 2021-23

ROK 1 ROK 2

przedmioty rdzeniowe | przedmioty do wyboru

Rok 1


W: 72, K: 53, L: 90, ECTS: 60.0

PrzedmiotFormy zajęć i liczba godzinxECTSSylabus

Semestr zimowy
Metodologia i metodyka badań przyrodniczych W5 K10 2.0 zobacz
Przygotowanie do pisania i prezentowania prac naukowo-badawczych K10 2.0 zobacz
Analiza filogenetyczna W10 L15 E 4.0 zobacz
Metody statystyczne w biologii W5 L20 E 4.0 zobacz
Epidemiologia chorób człowieka W10 L10 E 4.0 zobacz
Finansowe, prawne i etyczne aspekty funkcjonowania nauki W12 K3 2.0 zobacz
Język obcy K15 2.0 zobacz
Przedmioty do wyboru 10.0

Semestr letni
Seminarium - Journal Club S15 3.0 zobacz
Integracja wewnątrz- i międzykomórkowa W10 K15 E 4.0 zobacz
Toksykologia z elementami ekotoksykologii W10 L10 E 3.0 zobacz
Konsekwencje globalnych zmian środowiska W10 L5 3.0 zobacz
Pracownia magisterska L30 10.0 zobacz
Przedmioty do wyboru 7.0

x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy