2024-26 | 2023-25 | 2022-24 | 2021-23

ROK 1 ROK 2

przedmioty rdzeniowe | przedmioty do wyboru

Rok 1


W: 121, K: 56, L: 205, ECTS: 69.0

PrzedmiotFormy zajęć i liczba godzinxECTSSylabus
Biologia i ekologia organizmów wskaźnikowych W15 L15 5.0 zobacz
Entomologia leśna W7 L15 3.0 zobacz
Owady i ich rola w ekosystemach W7 L15 4.0 zobacz
Radioaktywność - korzyści i zagrożenia W7 1.0 zobacz
Regulacja ekspresji genów przez RNA W10 K5 3.0 zobacz
Strategie i metody badań w biologii rozwoju człowieka K7 L15 4.0 zobacz
Surowce roślinne w farmacji i kosmetyce W6 K9 3.0 zobacz
Teledetekcja i narzędzia GIS w pozyskiwaniu informacji przyrodniczej K7 L15 4.0 zobacz
Wpływ stresu środowiskowego na funkcjonowanie ekosystemów wodnych W15 L15 4.0 zobacz
Wykorzystanie Systemów Informacji Geograficznej w ekologii organizmów i populacji K5 L10 3.0 zobacz
Wymieranie i ekspansja roślin W5 L10 3.0 zobacz

x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy