2022-25 | 2021-24 | 2020-23

ROK 1 ROK 2 ROK 3

przedmioty rdzeniowe

Rok 1


W: 245, K: 125, L: 480, ECTS: 68.0

PrzedmiotFormy zajęć i liczba godzinxECTSSylabus

Semestr zimowy
Fizyczne i chemiczne podstawy życia W30 K5 L40 E 7.0 zobacz
Podstawy teoretyczne biologii W30 3.0 zobacz
Biochemia W15 L45 E 6.0 zobacz
Biologia komórki W15 L30 E 4.0 zobacz
Podstawy biologii i zdrowia człowieka W15 L15 3.0 zobacz
Choroby cywilizacyjne, genetyczne i wieku starczego W15 K15 L15 3.0 zobacz
Psychologia zdrowia W15 K15 2.0 zobacz
WF: pływanie 1 L30 0.0 zobacz
WF: rekreacja ruchowa 1 L30 0.0 zobacz
Aquaterapia 2 K15 2.0 zobacz
Rekreacja ruchowa 2 K15 2.0 zobacz

Semestr letni
Analiza statystyczna i wizualizacja danych biologicznych W15 L30 E 4.0 zobacz
Genetyka człowieka W15 L45 E 6.0 zobacz
Rozwój prenatalny człowieka W15 L30 E 4.0 zobacz
Monitoring i ocena stanu środowiska przyrodniczego W15 L30 E 4.0 zobacz
Organizacja i zarządzanie ochroną zdrowia W15 K15 2.0 zobacz
Pedagogika zdrowia W15 K15 2.0 zobacz
Język angielski L30 2.0 zobacz
WF: rekreacja ruchowa 1 L30 0.0 zobacz
WF: pływanie 1 L30 0.0 zobacz
Rekreacja ruchowa 2 K15 2.0 zobacz
Aquaterapia 2 K15 2.0 zobacz
Terapia tańcem i ruchem 3 W10 L25 4.0 zobacz
Arteterapia 3 W10 L25 4.0 zobacz

x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy

1 studenci wybierają jeden z dwóch przedmiotów

2 studenci wybierają jeden z dwóch przedmiotów

3 studenci wybierają jeden z dwóch przedmiotów