2023-25 | 2022-24 | 2021-23

ROK 1 ROK 2

przedmioty rdzeniowe | przedmioty do wyboru

Rok 1


W: 115, K: 75, L: 245, ECTS: 60.0

PrzedmiotFormy zajęć i liczba godzinxECTSSylabus

Semestr zimowy
Etiologia i diagnostyka chorób cywilizacyjnych człowieka W30 L30 E 6.0 zobacz
Genomika i transkryptomika w badaniach człowieka 1 W15 L15 E 4.0 zobacz
Ocena auksologiczna z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnostycznych 1 W10 L20 3.0 zobacz
Analiza statystyczna danych biomedycznych L30 3.0 zobacz
Psychospołeczne aspekty chorób W15 K15 E 3.0 zobacz
Język angielski K30 2.0 zobacz
Przedmioty do wyboru 9.0

Semestr letni
Etiologia i diagnostyka chorób rzadkich człowieka W15 L30 E 4.0 zobacz
Metody obrazowania w medycynie W15 L15 3.0 zobacz
Środowisko LINUX i języki skryptowe L30 3.0 zobacz
Telemedycyna 1 W15 L15 3.0 zobacz
Seminarium-Journal Club 2 K30 2.0 zobacz
Pracownia magisterska L60 6.0 zobacz
Przedmioty do wyboru 9.0

x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy

1 przedmiot z pracodawcą

2 seminarium prowadzone w jęz. angielskim