2022-25 | 2021-24 | 2020-23

ROK 1 ROK 2 ROK 3

przedmioty rdzeniowe | przedmioty do wyboru

Rok 1


W: 200, K: 164, L: 339, ECTS: 60.0

PrzedmiotFormy zajęć i liczba godzinxECTSSylabus

Semestr zimowy
Podstawy nauk przyrodniczych K64 4.0 zobacz
Podstawy teoretyczne biologii W30 3.0 zobacz
Anatomia roślin i zwierząt W20 L40 E 5.0 zobacz
Ekologia i ochrona środowiska W15 L30 4.0 zobacz
Fizykochemiczne podstawy życia W30 K15 L45 E 8.0 zobacz
Genetyka K15 L15 3.0 zobacz
Matematyka ze statystyką K10 L20 E 3.0 zobacz

Semestr letni
Biochemia W30 L60 E 8.0 zobacz
Biotaksonomia W30 L60 E 8.0 zobacz
Molekularna biologia komórki W45 L45 E 7.0 zobacz
Wprowadzenie do biogospodarki K30 3.0 zobacz
Szata roślinna Wielkopolski - ZT L24 2.0 zobacz
Język obcy K30 2.0 zobacz

x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy