2022-25 | 2021-24 | 2020-23

ROK 1 ROK 2 ROK 3

przedmioty rdzeniowe | przedmioty do wyboru

Rok 1


W: 265, K: 75, L: 365, ECTS: 60.0

PrzedmiotFormy zajęć i liczba godzinxECTSSylabus

Semestr zimowy
Chemia nieorganiczna i organiczna W30 L60 E 7.0 zobacz
Biofizyka W15 L15 2.0 zobacz
Podstawy teoretyczne biologii W30 2.0 zobacz
Analiza statystyczna danych biologicznych W15 L15 E 3.0 zobacz
Wprowadzenie do genetyki W20 K15 L15 E 4.0 zobacz
Biotaksonomia W30 L45 5.0 zobacz
Przygotowanie do pracy w laboratorium L25 2.0 zobacz
Ekologia i ochrona środowiska W15 L30 3.0 zobacz
Histologia zwierząt W10 L20 2.0 zobacz

Semestr letni
Biochemia W30 L60 E 8.0 zobacz
Molekularna biologia komórki W45 L45 E 8.0 zobacz
Bioinformatyka W15 L15 2.0 zobacz
Anatomia roślin W10 L20 2.0 zobacz
Wprowadzenie do biogospodarki K30 2.0 zobacz
Język angielski K30 2.0 zobacz
Przedmioty do wyboru 6.0

x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy