2022-24 | 2021-23

ROK 1 ROK 2

przedmioty rdzeniowe | przedmioty do wyboru

Rok 1


W: 140, K: 85, L: 225, ECTS: 60.0

PrzedmiotFormy zajęć i liczba godzinxECTSSylabus

Semestr zimowy
Metodologia nauk przyrodniczych W10 K5 2.0 zobacz
Przygotowanie do pisania i prezentowania prac naukowo-badawczych K15 2.0 zobacz
Biologia rozwoju W25 K5 L30 E 5.0 zobacz
Wielkoskalowe technologie w biotechnologii W30 L30 E 5.0 zobacz
Genetyka stosowana W15 K10 L35 E 5.0 zobacz
Metody statystyczne w biotechnologii K5 L10 2.0 zobacz
Język obcy K30 2.0 zobacz
Przedmioty do wyboru 7.0

Semestr letni
Fitopatologia W15 K5 L10 E 3.0 zobacz
Molekularne mechanizmy reakcji komórek na stres W15 L30 E 4.0 zobacz
Produkty naturalne W20 K10 E 2.0 zobacz
Diagnostyka mikrobiologiczna W10 L20 4.0 zobacz
Seminarium-Journal Club S30 2.0 zobacz
Pracownia magisterska * L60 9.0 zobacz
Przedmioty do wyboru 6.0

x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy

*pracownia magisterska do wyboru: biotechnologia roślin, biotechnologia zwierząt lub biotechnologia mikroorganizmów