2022-25 | 2021-24 | 2020-23

ROK 1 ROK 2 ROK 3

przedmioty rdzeniowe | przedmioty do wyboru

Rok 2


W: 190, K: 90, L: 320, ECTS: 51.0

PrzedmiotFormy zajęć i liczba godzinxECTSSylabus

Semestr zimowy
Antropologia w naukach stosowanych W20 L10 3.0 zobacz
Biologia organizmów i środowisk wodnych W30 L30 5.0 zobacz
Katastrofy ekologiczne W15 K15 2.0 zobacz
Ochrona bioróżnorodności wybranych grup bezkręgowców i bioindykacja środowiska przyrodniczego W10 L35 4.0 zobacz
Pomiar dydaktyczny i ewaluacja osiągnięć ucznia w szkole podstawowej W10 L20 3.0 zobacz
Projektowanie i prowadzenie przyrodniczych zajęć terenowych W10 L20 3.0 zobacz
Socjobiologia W30 L15 4.0 zobacz

Semestr letni
Birdwatching - czyli jak, kiedy i gdzie obserwować ptaki K20 L25 3.0 zobacz
Ekologia i ochrona ekosystemów leśnych W15 K5 L25 4.0 zobacz
Kultura języka polskiego K30 3.0 zobacz
Nauczyciel w szkole - radzenie sobie w sytuacjach trudnych L15 1.0 zobacz
Owady w sąsiedztwie człowieka - warsztaty entomologiczne W5 L40 3.0 zobacz
Świat zwierząt - ptaki W15 K10 L20 4.0 zobacz
Świat zwierząt - ssaki W20 K10 L15 4.0 zobacz
Techniki mikroskopowe w naukach biologicznych W10 L20 3.0 zobacz
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole - warsztaty L15 1.0 zobacz
Umiejętności wychowawcze nauczyciela - warsztaty L15 1.0 zobacz

x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy