2022-25 | 2021-24 | 2020-23

ROK 1 ROK 2 ROK 3

przedmioty rdzeniowe | przedmioty do wyboru

Rok 3


W: 145, K: 110, L: 510, ECTS: 84.0

PrzedmiotFormy zajęć i liczba godzinxECTSSylabus

Semestr zimowy
Biologia ewolucyjna W30 K15 E 3.0 zobacz
Fizjologia zwierząt W30 K15 L30 E 5.0 zobacz
Mikrobiologia i wirusologia W30 L30 E 4.0 zobacz
Praktyka zawodowa w szkole podstawowej cz. 2 L60 4.0 zobacz
Ewaluacja praktyk w szkole podstawowej L15 1.0 zobacz
Język obcy K30 E 4.0 zobacz
Przedmioty do wyboru W15 K15 L60 9.0 zobacz

Semestr letni
Anatomia funkcjonalna człowieka W20 K10 L30 4.0 zobacz
Pracownia licencjacka L60 9.0 zobacz
A - badania dydaktyczne oraz nauczanie biologii i przyrody L60 9.0 zobacz
B - badania biologiczne oraz nauczanie biologii i przyrody L60 9.0 zobacz
Seminarium licencjackie S15 2.0 zobacz
A - biologia eksperymentalna i molekularna S15 2.0 zobacz
B - biologia środowiskowa S15 2.0 zobacz
C - antropologia S15 2.0 zobacz
Przedmioty do wyboru W20 K25 L105 15.0 zobacz

x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy