2022-25 | 2021-24 | 2020-23

ROK 1 ROK 2 ROK 3

przedmioty rdzeniowe | przedmioty do wyboru

Rok 3


W: 209, K: 171, L: 385, ECTS: 65.0

PrzedmiotFormy zajęć i liczba godzinxECTSSylabus

Semestr zimowy
Biogeografia W15 K15 L30 5.0 zobacz
Czy istnieją rasy ludzkie? K20 L10 3.0 zobacz
Diagnostyka substancji prozdrowotnych i toksycznych w roślinach K10 L20 3.0 zobacz
Ekologia i ochrona ekosystemów tropikalnych W20 K15 L10 4.0 zobacz
Elementy niespecjalistyczne w pracy absolwenta W24 K6 3.0 zobacz
Entomologia sądowa W15 L30 3.0 zobacz
Laboratorium mikropreparatyki W5 L40 4.0 zobacz
Odnawialne źródła energii W25 K5 3.0 zobacz
Szata roślinna gór na przykładzie Babiej Góry - zajęcia terenowe K5 L40 4.0 zobacz
Wprowadzenie do biologii rejonów polarnych W10 K20 3.0 zobacz

Semestr letni
Alergeny wytwarzane przez grzyby i rośliny W10 L20 2.0 zobacz
Biologia starzenia człowieka W15 K10 L5 2.0 zobacz
Edukacja ekologiczna i prozdrowotna w szkole K15 L45 4.0 zobacz
Epidemiologia środowiskowa W15 L30 4.0 zobacz
Historia życia na Ziemi W15 K20 L10 4.0 zobacz
Kultury komórkowe i tkankowe roślin W15 L30 4.0 zobacz
Metody badań populacji szkieletowych K15 L30 3.0 zobacz
Podstawy neurobiologii W15 K15 L15 4.0 zobacz
Projektowanie szkolnych doświadczeń i eksperymentów W10 L20 3.0 zobacz

x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy