2024-26 | 2023-25 | 2022-24 | 2021-23

ROK 1 ROK 2

przedmioty rdzeniowe | przedmioty do wyboru

Rok 1


W: 65, K: 60, L: 25, ECTS: 15.0

PrzedmiotFormy zajęć i liczba godzinxECTSSylabus

Semestr letni
Neurobiologiczna specyfika reakcji stresowej człowieka (UAM) W15 K15 3.0 zobacz
Neurobiotechnologia (UAM) W10 K10 L10 3.0 zobacz
Plastyczność układu nerwowo-mięśniowego (AWF) W15 K15 3.0 zobacz
Podstawy neurorehabilitacji (AWF) W15 L15 3.0 zobacz
Sygnalizacja wewnątrz- i międzykomórkowa (UAM) W10 K20 3.0 zobacz

x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy