2022-24 | 2021-23

ROK 1 ROK 2

przedmioty rdzeniowe | przedmioty do wyboru

Rok 1


W: 231, K: 190, L: 392, ECTS: 75.0

PrzedmiotFormy zajęć i liczba godzinxECTSSylabus

Semestr zimowy
Lasy i leśnictwo a ochrona przyrody W20 K10 E 3.0 zobacz
Systemy, organizacja i prawo ochrony przyrody W15 K30 E 4.0 zobacz
Systemy informacji przestrzennej W10 K15 2.0 zobacz
Ochrona flory i jej funkcjonalne znaczenie w ochronie przyrody W15 L15 3.0 zobacz
Aktywne metody ochrony fauny W15 L15 3.0 zobacz
Edukacja przyrodniczo-leśna W10 K15 L20 E 4.0 zobacz
Język obcy S30 2.0 zobacz
Metody statystycznej analizy danych1 W10 L20 3.0 zobacz
Metody analizy danych i podstawy modelowania matematycznego1 W10 L20 3.0 zobacz
Organizacja i prowadzenie przyrodniczych zajęć terenowych2 W5 L25 3.0 zobacz
Przygotowanie efektywnych materiałów informacyjnych i dydaktycznych2 W5 L25 3.0 zobacz
Wielkopowierzchniowa ochrona przyrody w lasach gospodarczych3 W10 K20 3.0 zobacz
Problematyka inwazji biologicznych w środowisku leśnym3 W10 K20 3.0 zobacz

Semestr letni
Ochrona abiotychnych elementów przyrody W15 K30 E 4.0 zobacz
Ochrona siedlisk przyrodniczych i Dyrektywa Siedliskowa W15 L30 E 4.0 zobacz
Ochrona zasobów wodnych i torfowiskowych W15 L20 3.0 zobacz
Inwentaryzacja i monitoring przyrodniczy - ZT L48 2.0 zobacz
Ochrona awifauny i Dyrektywa Ptasia W15 L20 E 3.0 zobacz
Science and practice in nature conservation K30 2.0 zobacz
Pracownia magisterska L90 6.0 zobacz
Monitoring dynamiki populacji roślin wieloletnich1 W10 L20 3.0 zobacz
Automatyczny monitoring akustyczny ptaków środowisk leśnych1 W6 L24 3.0 zobacz
Gospodarka leśna w aspekcie ochrony zasobów glebowych2 W10 K20 3.0 zobacz
Grzyby w środowisku leśnym2 W10 3.0 zobacz

x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy