2024-26 | 2023-25 | 2022-24 | 2021-23

ROK 1 ROK 2

przedmioty rdzeniowe | przedmioty do wyboru

Rok 1


W: 90, K: 10, L: 210, ECTS: 60.0

PrzedmiotFormy zajęć i liczba godzinxECTSSylabus

Semestr zimowy
Metodologia i metodyka badań przyrodniczych W10 S20 2.0 zobacz
Przygotowanie do pisania i prezentowania prac naukowo-badawczych S15 2.0 zobacz
Bazy danych o środowisku przyrodniczym W15 L15 E 2.0 zobacz
Metody statystyczne w ochronie środowiska W15 L30 E 4.0 zobacz
Modelowanie procesów ekologicznych W15 L30 E 3.0 zobacz
Język obcy L30 2.0 zobacz
Przedmioty do wyboru 15.0

Semestr letni
Seminarium - Journal Club S30 3.0 zobacz
Europejskie prawo ochrony środowiska W20 K10 E 3.0 zobacz
Ekotoksykologia W15 L30 E 3.0 zobacz
Pracownia magisterska A, B lub C L75 10.0 zobacz
Przedmioty do wyboru 11.0

x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy