2024-26 | 2023-25 | 2022-24 | 2021-23

ROK 1 ROK 2

przedmioty rdzeniowe | przedmioty do wyboru

Rok 1


W: 191, K: 61, L: 300, ECTS: 49.0

PrzedmiotFormy zajęć i liczba godzinxECTSSylabus

Semestr zimowy
Entomologia leśna W15 L30 3.0 zobacz
Hydrobiologia W25 K5 L30 5.0 zobacz
Kulturowe zróżnicowanie populacji ludzkich W15 1.0 zobacz
Owady i ich rola w ekosystemach W15 L30 4.0 zobacz
Prawne i praktyczne aspekty NATURA 2000 W15 L30 4.0 zobacz
Teledetekcja i narzędzia GIS w pozyskiwaniu informacji przyrodniczej K15 L30 4.0 zobacz
Wymieranie i ekspansja roślin W15 L15 3.0 zobacz
Własna firma czy praca w korporacji - podejście praktyczne W26 K6 3.0 zobacz
Zjawiska demograficzne od starożytności do współczesności W15 1.0 zobacz

Semestr letni
Botaniczne i sozologiczne aspekty przyrody Pomorza - ZT K5 L40 4.0 zobacz
Czynna ochrona zwierząt W15 K20 L10 5.0 zobacz
Ecological state of the lakes during restoration measures W5 K10 L55 7.0 zobacz
Transformacje biegu rzek i ich ekologiczne implikacje W15 L30 4.0 zobacz
Wielkie epidemie W15 1.0 zobacz

x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy