2022-25 | 2021-24 | 2020-23

ROK 1 ROK 2 ROK 3

przedmioty rdzeniowe

Rok 1


W: 250, K: 115, L: 354, ECTS: 60.0

PrzedmiotFormy zajęć i liczba godzinxECTSSylabus

Semestr zimowy
Podstawy nauk przyrodniczych S64 4.0 zobacz
Podstawy teoretyczne biologii W30 3.0 zobacz
Budowa roślin i zwierząt W25 L45 E 6.0 zobacz
Chemia W30 L30 5.0 zobacz
Fizyka W15 L15 3.0 zobacz
Analiza statystyczna danych biologicznych W10 L20 E 3.0 zobacz
Podstawy psychologii dla nauczycieli cz. 1 W30 L15 E 3.0 zobacz
Laboratorium psychologiczne: Przygotowanie do praktyk w szkole podstawowej cz. 1 L10 0.5 zobacz
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania K30 2.0 zobacz
Prawne aspekty pracy szkoły L4 0.5 zobacz
Bezpieczeństwo uczniów w szkole L2 0.0 zobacz
Pierwsza pomoc przedmedyczna L4 0.0 zobacz

Semestr letni
Geografia W20 K10 L10 3.0 zobacz
Ochrona przyrody i środowiska K15 L15 2.0 zobacz
Różnorodność roślin i grzybów W15 K15 L45 E 6.0 zobacz
Różnorodność zwierząt W15 K15 L45 E 6.0 zobacz
Szata roślinna Wielkopolski - ZT L24 2.0 zobacz
Podstawy pedagogiki dla nauczycieli cz. 1 W30 L15 E 3.0 zobacz
Laboratorium pedagogiczne: Przygotowanie do praktyk w szkole podstawowej cz. 1 L10 0.5 zobacz
Laboratorium pedagogiczne: Ewaluacja praktyk w szkole podstawowej cz. 1 L10 0.5 zobacz
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej L15 1.0 zobacz
Podstawy dydaktyki W20 S10 2.0 zobacz
Emisja głosu W10 L20 2.0 zobacz
Język obcy K30 2.0 zobacz

x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy