2022-25 | 2021-24 | 2020-23

ROK 1 ROK 2 ROK 3

przedmioty rdzeniowe | przedmioty do wyboru

Rok 2


W: 230, K: 110, L: 514, ECTS: 60.0

PrzedmiotFormy zajęć i liczba godzinxECTSSylabus

Semestr zimowy
Biochemia i biologia molekularna W15 K15 L15 E 3.0 zobacz
Biologia komórki W15 L30 E 3.0 zobacz
Dydaktyka biologii w szkole podstawowej W15 L60 E 6.0 zobacz
Dydaktyka przyrody W15 L45 E 4.0 zobacz
Przygotowanie do praktyk zawodowych L10 1.0 zobacz
Technologia informacyjna w szkole L30 1.0 zobacz
Język obcy K30 2.0 zobacz
WF L30 0.0 zobacz
Przedmioty do wyboru W40 K10 L50 10.0 zobacz

Semestr letni
Genetyka W30 L30 E 4.0 zobacz
Fizjologia roślin W30 K15 L30 E 5.0 zobacz
Ekologia W30 L30 E 4.0 zobacz
Język obcy K30 2.0 zobacz
WF L30 0.0 zobacz
Praktyka zawodowa w szkole podstawowej cz. 1 L60 4.0 zobacz
Fauna Wielkopolski ZT L24 2.0 zobacz
Przedmioty do wyboru W40 K10 L40 9.0 zobacz

x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy