2022-25 | 2021-24 | 2020-23

ROK 1 ROK 2 ROK 3

przedmioty rdzeniowe | przedmioty do wyboru

Rok 3


W: 85, K: 10, L: 410, ECTS: 60.0

PrzedmiotFormy zajęć i liczba godzinxECTSSylabus

Semestr zimowy
Immunologia W15 L30 E 4.0 zobacz
Podstawy biogerontologii W15 K10 L20 E 4.0 zobacz
Parazytologia ogólna i kliniczna W15 L30 E 4.0 zobacz
Język angielski L30 2.0 zobacz
Język angielski - egzamin certyfikacyjny L30 E 2.0
Przedmioty do wyboru 14.0

Semestr letni
Mechanizmy ewolucji i zmienność człowieka W15 L15 E 3.0 zobacz
Ergonomia W10 L20 E 3.0 zobacz
Biologiczne uwarunkowania procesów poznawczych i zachowań W15 L15 E 3.0 zobacz
Pracownia licencjacka * L60 5.0 zobacz
Seminarium licencjackie ** S30 3.0 zobacz
Praktyki zawodowe *** L160 6.0 zobacz
Przedmioty do wyboru 7.0

x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy

* studenci wybierają jedną z dwóch pracowni: Pracownia A - Zdrowie człowieka, Pracownia B: Zdrowie środowiskowe

** studenci wybierają jedno z dwóch seminariów: Seminarium A: Zdrowie człowieka, Seminarium B: Zdrowie środowiskowe

*** studenci mają do wyboru praktyki w zakresie: Zdrowie człowieka lub Zdrowie środowiskowe