2022-25 | 2021-24 | 2020-23

ROK 1 ROK 2 ROK 3

przedmioty rdzeniowe | przedmioty do wyboru

Rok 3


W: 120, K: 35, L: 660, ECTS: 92.0

PrzedmiotFormy zajęć i liczba godzinxECTSSylabus

Semestr zimowy
Zasady projektowania badań eksperymentalnych K15 1.0 zobacz
Wirusologia W15 L15 E 3.0 zobacz
Inżynieria komórkowa i tkankowa W20 L40 E 5.0 zobacz
Mechanizmy ewolucji W30 2.0 zobacz
Immunologia W30 L30 4.0 zobacz
Przygotowanie do pisania prac naukowych K15 1.0 zobacz
Język angielski L30 E 4.0 zobacz
Przedmioty do wyboru 10.0

Semestr letni
Aspekty prawne i etyczne biotechnologii W10 K5 1.0 zobacz
Wysokoprzepustowe techniki analizy DNA i RNA W15 L45 E 5.0 zobacz
Seminarium licencjackie do wyboru - biotechnologia mikroorganizmów * S15 2.0 zobacz
Seminarium licencjackie do wyboru - biotechnologia roślin * S15 2.0 zobacz
Seminarium licencjackie do wyboru - biotechnologia zwierząt * S15 2.0 zobacz
Pracownia licencjacka do wyboru - biotechnologia roślin ** L60 11.0 zobacz
Pracownia licencjacka do wyboru - biotechnologia zwierząt ** L60 11.0 zobacz
Pracownia licencjacka do wyboru- biotechnologia mikroorganizmów ** L60 11.0 zobacz
Praktyki zawodowe do wyboru - biotechnologia molekularna *** L160 6.0 zobacz
Praktyki zawodowe do wyboru - biotechnologia stosowana *** L160 6.0 zobacz
Przedmioty do wyboru 5.0

x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy

* Student wybiera jedno z trzech seminariów licencjackich

** Student wybiera jedną z trzech pracowni licencjackich

*** Student wybiera jednen z dwóch zakresów merytorycznych odbywania praktyk