2024-26 | 2023-25 | 2022-24 | 2021-23

ROK 1 ROK 2

przedmioty rdzeniowe | przedmioty do wyboru

Rok 1


W: 155, K: 30, L: 405, ECTS: 60.0

PrzedmiotFormy zajęć i liczba godzinxECTSSylabus

Semestr zimowy
Układ nerwowy bezkręgowców W15 L30 E 5.0 zobacz
Neuroanatomia kręgowców W15 L30 E 5.0 zobacz
Neurofizjologia W30 L45 E 6.0 zobacz
Neuroendokrynologia W10 L20 3.0 zobacz
Psychologiczne mechanizmy zachowań człowieka K30 3.0 zobacz
Metodyka badań neurobiologicznych S20 3.0 zobacz
Zwierzęta laboratoryjne W15 L45 5.0 zobacz

Semestr letni
Neurogenetyka W30 L70 E 7.0 zobacz
Neuromotoryka W15 L45 E 5.0 zobacz
Biologiczne mechanizmy zachowania W25 L30 E 4.0 zobacz
Pracownia magisterska L90 4.0 zobacz
Journal Club1 (AWF) S15 1.0 zobacz
Przedmioty do wyboru (2 z puli UAM i 1 z puli AWF) 9.0

x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy