2022-25 | 2021-24 | 2020-23

ROK 1 ROK 2 ROK 3

przedmioty rdzeniowe | przedmioty do wyboru

Rok 2


W: 110, L: 405, ECTS: 60.0

PrzedmiotFormy zajęć i liczba godzinxECTSSylabus

Semestr zimowy
Technologie molekularne w ochronie przyrody W15 L20 3.0 zobacz
Genetyka ogólna i ekologiczna W15 L30 E 4.0 zobacz
Systemy informacji geograficznej w ochronie środowiska W15 L30 E 4.0 zobacz
Zagrożenia i technologie oczyszczania wód W15 S15 L15 E 4.0 zobacz
WF L30 0.0 zobacz
Język angielski L30 2.0 zobacz
Przedmioty do wyboru 13.0

Semestr letni
Inwentaryzacja i waloryzacja środowiska przyrodniczego - ZT L96 5.0 zobacz
Mikrobiologia i wirusologia środowiska W20 L40 E 4.0 zobacz
Monitoring środowiska W15 L15 E 3.0 zobacz
Prawne aspekty ochrony przyrody - organizacja i zarządzanie W15 L15 2.0 zobacz
WF L30 0.0 zobacz
Język angielski L30 2.0 zobacz
Fauna Wielkopolski – ZT L24 2.0 zobacz
Przedmioty do wyboru 12.0

x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy