Lata (rok rozpoczęcia-zakończenia studiów):
2024-26 | 2023-25 | 2022-24 | 2021-23

ROK 1 ROK 2

przedmioty rdzeniowe | przedmioty do wyboru

Rok 1


W: 60, K: 105, L: 310, ECTS: 51.0

PrzedmiotFormy zajęć i liczba godzinxECTSSylabus

Semestr zimowy
Metodologia i metodyka badań przyrodniczych W10 K20 2.0 zobacz
Analiza filogenetyczna W15 L15 E 3.0 zobacz
Przygotowanie do pisania i prezentowania prac naukowo-badawczych K15 2.0 zobacz
Metody statystyczne w naukach biologicznych W10 L30 E 4.0 zobacz
Edukacja oparta na naukowych dowodach – Science Education K10 L20 E 3.0 zobacz
Podstawy pedagogiki dla nauczycieli cz. 2 L15 1.0 zobacz
Podstawy psychologii dla nauczycieli cz. 2 L15 1.0 zobacz
Laboratorium pedagogiczne: przygotownie do praktyk w szkole ponadpodstawowej cz. 2 L10 0.5 zobacz
Laboratorium psychologiczne: przygotownie do praktyk w szkole ponadpodstawowej cz. 2 L10 0.5 zobacz
Język obcy K30 2.0 zobacz
Przedmioty do wyboru 11.0

Semestr letni
Integracja wewnątrz- i międzykomórkowa W15 K30 E 4.0 zobacz
Techniki biologii molekularnej W10 L20 3.0 zobacz
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole ponadpodstawowej L15 1.0 zobacz
Laboratorium psychologiczne: Ewaluacja praktyk w szkole ponadpodstawowej L10 0.5 zobacz
Seminarium/Journal Club S30 3.0 zobacz
Pracownia magisterska L50 0.5 zobacz
A - badania dydaktyczne i nauczanie biologii L50 0.5 zobacz
B - badania biologiczne i nauczanie biologii L50 0.5 zobacz
Przedmioty do wyboru 8.0

x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy