Wybierz
termin
Trady-
cyjne
Zdalne
Wszystkie
Pracownik: dr Magdalena Durda-Masny
Na dzień
Lista
Opis
Zoom
Sale
Prowadzący
Daty
K: Budowa i fizjologia człowieka: metabolizm i homeostaza
gr. K1
Sala: C
Prowadzacy: dr M. Durda-Masny
2024-05-29 - 2024-06-05
LIC|BIZCZ|Ogólna|2|
CW: Budowa i fizjologia człowieka: metabolizm i homeostaza
gr. 1
Sala: A1
Prowadzacy: dr M. Durda-Masny
2024-02-29 - 2024-06-13
LIC|BIZCZ|Ogólna|2|
CW: Budowa i fizjologia człowieka: metabolizm i homeostaza
gr. 2
Sala: A1
Prowadzacy: dr M. Durda-Masny
2024-02-29 - 2024-06-13
LIC|BIZCZ|Ogólna|2|
K: Current topics in Human biology and health
Sala: A2
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. A. Szwed, dr M. Durda-Masny
2024-02-27 - 2024-04-23
LIC|BIZCZ|Ogólna|3|
CW: Kondycja biologiczna człowieka i metody jej oceny
gr. 1
Sala: A1
Prowadzacy: dr M. Durda-Masny, prof. UAM dr hab. A. Szwed, mgr K. Morańska
2024-04-12 - 2024-06-07
LIC|BIZCZ|Ogólna|2|
CW: Kondycja biologiczna człowieka i metody jej oceny
gr. 2
Sala: A1
Prowadzacy: dr M. Durda-Masny, dr hab. A. Szwed, mgr K. Morańska
2024-04-12 - 2024-06-07
LIC|BIZCZ|Ogólna|2|
ZT: Praktyki zawodowe terminy w uzgodnieniu z koordynatorem
Sala: brak sali
Prowadzacy: dr M. Durda-Masny
LIC|BIZCZ|Ogólna|3|
BIOST © Desmodus 2013, Licencja do: 2020.09.30, Odwiedzin: