Wybierz
termin
Trady-
cyjne
Zdalne
Wszystkie
Pracownik: dr hab. Michał Rurek
Na dzień
Lista
Opis
Zoom
Sale
Prowadzący
Daty
W: Biologia molekularna
Sala: PARTER
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. M. Rurek
2024-05-23 - 2024-05-23
LIC|BINF|Ogólna|1|
W: Biologia molekularna
Sala: PARTER
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. M. Rurek
2024-06-06 - 2024-06-13
LIC|BINF|Ogólna|1|
W: Biologia molekularna
Sala: PARTER
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. M. Rurek
2024-06-20 - 2024-06-20
LIC|BINF|Ogólna|1|
CW: Techniki modyfikacji i analizy organizmów
gr. 2
Sala: M1
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. K. Leśniewicz, prof. UAM dr hab. M. Rurek
2024-03-01 - 2024-05-17
LIC|BTECH|Ogólna|2|
CW: Techniki modyfikacji i analizy organizmów
gr. 4
Sala: M2
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. M. Rurek
2024-02-28 - 2024-05-15
LIC|BTECH|Ogólna|2|
BIOST © Desmodus 2013, Licencja do: 2020.09.30, Odwiedzin: