Wybierz
termin
Trady-
cyjne
Zdalne
Wszystkie
Pracownik: dr Aleksandra Świda-Barteczka
Na dzień
Lista
Opis
Zoom
Sale
Prowadzący
Daty
CW: Biologia molekularna
gr. 1
Sala: M1
Prowadzacy: dr A. Świda-Barteczka
2024-04-15 - 2024-05-13
LIC|BINF|Ogólna|1|
CW: Biologia molekularna
gr. 2
Sala: M1
Prowadzacy: dr A. Świda-Barteczka
2024-04-15 - 2024-05-13
LIC|BINF|Ogólna|1|
CW: Genetyka człowieka
gr. 1
Sala: M1
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. E. Chudzińska , dr A. Świda-Barteczka
2024-03-19 - 2024-05-14
LIC|BIZCZ|Ogólna|1|
CW: Molekularne mechanizmy reakcji komórek na stres
gr. 2
Sala: F3
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. J. Gzyl prof. UAM dr hab. R. Rucińska-Sobkowiak, dr J. Chmielowska-Bąk, dr A. Świda-Barteczka, prof. UAM dr hab. R. Sobkowiak
2024-02-27 - 2024-05-07
MAG|BTECH|Ogólna|1|
CW: Molekularne mechanizmy reakcji komórek na stres
gr. 1
Sala: F3
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. J. Gzyl prof. UAM dr hab. R. Rucińska-Sobkowiak, dr J. Chmielowska-Bąk, dr A. Świda-Barteczka, prof. UAM dr hab. R. Sobkowiak
2024-02-27 - 2024-05-07
MAG|BTECH|Ogólna|1|
CW: Molekularne mechanizmy reakcji komórek na stres
gr. 3
Sala: F3
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. J. Gzyl prof. UAM dr hab. R. Rucińska-Sobkowiak, dr J. Chmielowska-Bąk, dr A. Świda-Barteczka, prof. UAM dr hab. R. Sobkowiak
2024-02-28 - 2024-05-15
MAG|BTECH|Ogólna|1|
CW: Molekularne mechanizmy reakcji komórek na stres
gr. 4
Sala: F3
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. J. Gzyl prof. UAM dr hab. R. Rucińska-Sobkowiak, dr J. Chmielowska-Bąk, dr A. Świda-Barteczka, prof. UAM dr hab. R. Sobkowiak
2024-02-28 - 2024-05-15
MAG|BTECH|Ogólna|1|
BIOST © Desmodus 2013, Licencja do: 2020.09.30, Odwiedzin: