Wybierz
termin
Trady-
cyjne
Zdalne
Wszystkie
Pracownik: dr hab. Katarzyna A. Kaszycka
Na dzień
Lista
Opis
Zoom
Sale
Prowadzący
Daty
W: Ewolucja biologiczna i kulturowa człowieka
Sala: MAŁA AULA
Prowadzacy: dr hab. K. Kaszycka
2024-02-29 - 2024-05-16
LIC|BIOL|Ogólna|3|
W: Ewolucja biologiczna i kulturowa człowieka
Sala: L
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. K.A. Kaszycka
2024-02-28 - 2024-05-15
LIC|BIOL|Ogólna|1|
W: Ewolucja i zmienność człowieka
Sala: MAŁA AULA
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. K.A. Kaszycka
2024-05-16 - 2024-06-20
LIC|BTECH|Ogólna|3|
W: Ewolucja i zmienność człowieka
Sala: MAŁA AULA
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. K.A. Kaszycka
2024-05-16 - 2024-06-20
LIC|BTECH|Ogólna|2|
CW: Mechanizmy ewolucji i zmienność człowieka
gr. 1
Sala: A1
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. K.A. Kaszycka, dr M. Konczal
2024-05-15 - 2024-06-12
LIC|BIZCZ|Ogólna|3|
CW: Mechanizmy ewolucji i zmienność człowieka
gr. 2
Sala: A1
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. K.A. Kaszycka, dr M. Konczal
2024-05-15 - 2024-06-12
LIC|BIZCZ|Ogólna|3|
W: Mechanizmy ewolucji i zmienność człowieka
Sala: OWALNA
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. K.A. Kaszycka
2024-04-08 - 2024-04-22
LIC|BIZCZ|Ogólna|3|
BIOST © Desmodus 2013, Licencja do: 2020.09.30, Odwiedzin: