Wybierz
termin
Trady-
cyjne
Zdalne
Wszystkie
Pracownik: dr hab. Tomasz Joniak
Na dzień
Lista
Opis
Zoom
Sale
Prowadzący
Daty
CW: Biological and physicochemical elements of assessment of the ecological status of water bodies
Sala: BC1
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. T. Joniak
2024-05-13 - 2024-05-13
LIC|AMU-PIE|Ogólna|1|
CW: Biological and physicochemical elements of assessment of the ecological status of water bodies
Sala: BC1
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. T. Joniak
2024-04-19 - 2024-04-19
LIC|AMU-PIE|Ogólna|1|
CW: Biological and physicochemical elements of assessment of the ecological status of water bodies
Sala: BC2
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. T. Joniak
2024-05-15 - 2024-05-15
LIC|AMU-PIE|Ogólna|1|
CW: Biological and physicochemical elements of assessment of the ecological status of water bodies
Sala: BC1
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. T. Joniak
2024-05-20 - 2024-05-20
LIC|AMU-PIE|Ogólna|1|
CW: Biological and physicochemical elements of assessment of the ecological status of water bodies
Sala: BC1
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. T. Joniak
2024-05-27 - 2024-05-27
LIC|AMU-PIE|Ogólna|1|
CW: Biological and physicochemical elements of assessment of the ecological status of water bodies
Sala: BC1
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. T. Joniak
2024-05-24 - 2024-05-24
LIC|AMU-PIE|Ogólna|1|
CW: Biological and physicochemical elements of assessment of the ecological status of water bodies
Sala: B2
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. T. Joniak
2024-04-18 - 2024-04-18
LIC|AMU-PIE|Ogólna|1|
W: Fizyczno-chemiczne podstawy oceny środowiska
Sala: C
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. T. Joniakprof. UAM dr hab. P. Klimaszyk
2024-03-05 - 2024-04-30
LIC|OS|Ogólna|1|
CW: Fizyczno-chemiczne podstawy oceny środowiska
gr. 1
Sala: BC1
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. T. Joniak, prof. UAM dr hab. R. Dondajewska-Pielka, dr M. Rybak
2024-03-05 - 2024-04-23
LIC|OS|Ogólna|1|
CW: Fizyczno-chemiczne podstawy oceny środowiska
gr. 2
Sala: BC1
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. T. Joniak, prof. UAM dr hab. R. Dondajewska-Pielka, dr M. Rybak
2024-03-05 - 2024-04-23
LIC|OS|Ogólna|1|
CW: Fizyczno-chemiczne podstawy oceny środowiska
gr. 1
Sala: BC1
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. T. Joniak, prof. UAM dr hab. R. Dondajewska-Pielka, dr M. Rybak
2024-05-07 - 2024-05-21
LIC|OS|Ogólna|1|
CW: Fizyczno-chemiczne podstawy oceny środowiska
gr. 2
Sala: BC1
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. T. Joniak, prof. UAM dr hab. R. Dondajewska-Pielka, dr M. Rybak
2024-05-07 - 2024-05-21
LIC|OS|Ogólna|1|
CW: Ochrona zasobów wodnych i torfowiskowych
Sala: BC1
Prowadzacy: dr hab. T. Joniak
2024-04-17 - 2024-05-15
MAG|OPIEPL|Ogólna|1|
BIOST © Desmodus 2013, Licencja do: 2020.09.30, Odwiedzin: