Wybierz
termin
Trady-
cyjne
Zdalne
Wszystkie
Pracownik: dr hab. Zbigniew Adamski
Na dzień
Lista
Opis
Zoom
Sale
Prowadzący
Daty
W: Bioimaging
Sala: C
Prowadzacy: dr A. Kasprowicz-Maluśki, prof. UAM dr hab. Z. Adamski
2022-10-14 - 2022-10-14
MAG|BIOTA|Ogólna|1|
W: Bioimaging
Sala: C
Prowadzacy: dr A. Kasprowicz-Maluśki, prof. UAM dr hab. Z. Adamski
2022-10-28 - 2022-11-04
MAG|BIOTA|Ogólna|1|
W: Bioimaging
Sala: L
Prowadzacy: dr A. Kasprowicz-Maluśki, prof. UAM dr hab. Z. Adamski
2022-10-21 - 2022-10-21
MAG|BIOTA|Ogólna|1|
W: Bioimaging
Sala: B
Prowadzacy: dr A. Kasprowicz-Maluśki, prof. UAM dr hab. Z. Adamski
2023-01-20 - 2023-01-27
MAG|BIOTA|Ogólna|1|
W: Bioimaging
Sala: L
Prowadzacy: dr A. Kasprowicz-Maluśki, prof. UAM dr hab. Z. Adamski
2022-11-15 - 2022-11-15
MAG|BIOTA|Ogólna|1|
W: Environmental toxicology
Sala: C
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. Z. Adamski
2022-12-01 - 2023-01-26
MAG|ENV|Ogólna|2|
ZL: Laboratorium mikropreparatyki
gr. MW1
Sala: Wydziałowa Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. A. Bagniewska-Zadworna, prof. UAM dr hab. Z. Adamski , prof. UAM dr hab. S. Samardakiewicz, prof. UAM dr hab. M. Krzesłowska
2022-11-22 - 2022-12-13
LIC|BIOL|Ogólna|3|
ZL: Laboratorium mikropreparatyki
gr. MW3
Sala: Wydziałowa Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. A. Bagniewska-Zadworna, prof. UAM dr hab. Z. Adamski , prof. UAM dr hab. S. Samardakiewicz, prof. UAM dr hab. M. Krzesłowska
2022-12-15 - 2023-01-12
LIC|BTECH|Ogólna|3|
ZL: Laboratorium mikropreparatyki
gr. MW1
Sala: Wydziałowa Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. A. Bagniewska-Zadworna, prof. UAM dr hab. Z. Adamski , prof. UAM dr hab. S. Samardakiewicz, prof. UAM dr hab. M. Krzesłowska
2023-01-20 - 2023-01-20
LIC|BIOL|Ogólna|3|
ZL: Laboratorium mikropreparatyki
gr. MW3
Sala: Wydziałowa Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. A. Bagniewska-Zadworna, prof. UAM dr hab. Z. Adamski , prof. UAM dr hab. S. Samardakiewicz, prof. UAM dr hab. M. Krzesłowska
2022-11-23 - 2022-12-07
LIC|BTECH|Ogólna|3|
ZL: Laboratorium Mikropreparatyki
gr. MW2
Sala: Wydziałowa Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. A. Bagniewska-Zadworna, prof. UAM dr hab. Z. Adamski , prof. UAM dr hab. S. Samardakiewicz, prof. UAM dr hab. M. Krzesłowska
2022-11-21 - 2023-01-16
LIC|BTECH|Ogólna|3|
ZL: Laboratorium mikropreparatyki
gr. MW4
Sala: Wydziałowa Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. A. Bagniewska-Zadworna, prof. UAM dr hab. Z. Adamski , prof. UAM dr hab. S. Samardakiewicz, prof. UAM dr hab. M. Krzesłowska
2022-11-24 - 2023-01-12
LIC|BTECH|Ogólna|3|
ZL: Laboratorium Mikropreparatyki
gr. MW5
Sala: Wydziałowa Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. A. Bagniewska-Zadworna, prof. UAM dr hab. Z. Adamski , prof. UAM dr hab. S. Samardakiewicz, prof. UAM dr hab. M. Krzesłowska
2022-11-23 - 2023-01-11
LIC|BTECH|Ogólna|3|
ZL: Laboratorium mikropreparatyki
gr. MW1
Sala: Wydziałowa Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. A. Bagniewska-Zadworna, prof. UAM dr hab. Z. Adamski , prof. UAM dr hab. S. Samardakiewicz, prof. UAM dr hab. M. Krzesłowska
2023-01-03 - 2023-01-17
LIC|BIOL|Ogólna|3|
ZL: Metody badań hydrobiologicznych
gr. MW1
Sala: B2
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. Z. Adamski , dr A. Budzyńska, prof. UAM dr hab. P. Klimaszyk , prof. dr hab. N. Kuczyńska-Kippen, dr R. Piotrowicz, prof. UAM dr hab. A. Kozak
2023-01-09 - 2023-01-30
LIC|OS|Ogólna|2|
ZT: Metody badań hydrobiologicznych
gr. MW1
Sala: B2
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. Z. Adamski , dr A. Budzyńska, prof. UAM dr hab. P. Klimaszyk , prof. dr hab. N. Kuczyńska-Kippen, dr R. Piotrowicz, prof. UAM dr hab. A. Kozak
2022-10-07 - 2022-10-14
LIC|OS|Ogólna|2|
ZT: Metody badań hydrobiologicznych
gr. MW2
Sala: B2
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. Z. Adamski , dr A. Budzyńska, prof. UAM dr hab. P. Klimaszyk , prof. dr hab. N. Kuczyńska-Kippen, dr R. Piotrowicz, prof. UAM dr hab. A. Kozak
2022-10-07 - 2022-10-14
LIC|OS|Ogólna|2|
ZL: Metody badań hydrobiologicznych
gr. MW2
Sala: B2
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. Z. Adamski , dr A. Budzyńska, prof. UAM dr hab. P. Klimaszyk , prof. dr hab. N. Kuczyńska-Kippen, dr R. Piotrowicz, prof. UAM dr hab. A. Kozak
2023-01-09 - 2023-01-30
LIC|OS|Ogólna|2|
ZL: Metody badań hydrobiologicznych
gr. MW1
Sala: B2
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. Z. Adamski , dr A. Budzyńska, prof. UAM dr hab. P. Klimaszyk , prof. dr hab. N. Kuczyńska-Kippen, dr R. Piotrowicz, prof. UAM dr hab. A. Kozak
2022-12-13 - 2022-12-20
LIC|OS|Ogólna|2|
ZL: Metody badań hydrobiologicznych
gr. MW2
Sala: B2
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. Z. Adamski , dr A. Budzyńska, prof. UAM dr hab. P. Klimaszyk , prof. dr hab. N. Kuczyńska-Kippen, dr R. Piotrowicz, prof. UAM dr hab. A. Kozak
2022-12-13 - 2022-12-20
LIC|OS|Ogólna|2|
ZL: Metody badań hydrobiologicznych
gr. MW2
Sala: B2
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. Z. Adamski , dr A. Budzyńska, prof. UAM dr hab. P. Klimaszyk , prof. dr hab. N. Kuczyńska-Kippen, dr R. Piotrowicz, prof. UAM dr hab. A. Kozak
2022-10-28 - 2022-10-28
LIC|OS|Ogólna|2|
ZL: Metody badań hydrobiologicznych
gr. MW1
Sala: B2
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. Z. Adamski , dr A. Budzyńska, prof. UAM dr hab. P. Klimaszyk , prof. dr hab. N. Kuczyńska-Kippen, dr R. Piotrowicz, prof. UAM dr hab. A. Kozak
2022-10-28 - 2022-10-28
LIC|OS|Ogólna|2|
ZL: Metody badań hydrobiologicznych
gr. MW1
Sala: Wydziałowa Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. Z. Adamski , dr A. Budzyńska, prof. UAM dr hab. P. Klimaszyk , prof. dr hab. N. Kuczyńska-Kippen, dr R. Piotrowicz, prof. UAM dr hab. A. Kozak
2022-11-04 - 2022-11-04
LIC|OS|Ogólna|2|
ZL: Metody badań hydrobiologicznych
gr. MW2
Sala: Wydziałowa Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. Z. Adamski , dr A. Budzyńska, prof. UAM dr hab. P. Klimaszyk , prof. dr hab. N. Kuczyńska-Kippen, dr R. Piotrowicz, prof. UAM dr hab. A. Kozak
2022-11-04 - 2022-11-04
LIC|OS|Ogólna|2|
ZL: Metody badań hydrobiologicznych
gr. MW1
Sala: B2
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. Z. Adamski , dr A. Budzyńska, prof. UAM dr hab. P. Klimaszyk , prof. dr hab. N. Kuczyńska-Kippen, dr R. Piotrowicz, prof. UAM dr hab. A. Kozak
2022-11-18 - 2022-12-09
LIC|OS|Ogólna|2|
ZL: Metody badań hydrobiologicznych
gr. MW2
Sala: B2
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. Z. Adamski , dr A. Budzyńska, prof. UAM dr hab. P. Klimaszyk , prof. dr hab. N. Kuczyńska-Kippen, dr R. Piotrowicz, prof. UAM dr hab. A. Kozak
2022-11-18 - 2022-12-09
LIC|OS|Ogólna|2|
ZL: Metody badań hydrobiologicznych
gr. MW2
Sala: B2
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. Z. Adamski , dr A. Budzyńska, prof. UAM dr hab. P. Klimaszyk , prof. dr hab. N. Kuczyńska-Kippen, dr R. Piotrowicz, prof. UAM dr hab. A. Kozak
2022-12-07 - 2022-12-07
LIC|OS|Ogólna|2|
ZL: Metody badań hydrobiologicznych
gr. MW1
Sala: B2
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. Z. Adamski , dr A. Budzyńska, prof. UAM dr hab. P. Klimaszyk , prof. dr hab. N. Kuczyńska-Kippen, dr R. Piotrowicz, prof. UAM dr hab. A. Kozak
2022-12-07 - 2022-12-07
LIC|OS|Ogólna|2|
ZL: Techniki mikroskopowe i ich zastosowanie w biologii człowieka
gr. MW1
Sala: Wydziałowa Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. S. Samardakiewicz, prof. UAM dr hab. Z. Adamski
2022-10-18 - 2022-10-25
LIC|BIZCZ|Ogólna|2|
BIOST © Desmodus 2013, Licencja do: 2020.09.30, Odwiedzin: