Wybierz
termin
Trady-
cyjne
Zdalne
Wszystkie
Pracownik: dr hab. Renata Dondajewska-Pielka
Na dzień
Lista
Opis
Zoom
Sale
Prowadzący
Daty
CW: Aquatic management
gr. 1
Sala: B2
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. R. Dondajewska-Pielka, prof. UAM dr hab. K. Kowalczewska-Madura, dr M. Rybak
2024-04-29 - 2024-04-29
MAG|ENV|Ogólna|1|
W: Aquatic management
Sala: MAŁA AULA
Prowadzacy: dr hab. P. Klimaszyk, prof. UAM dr hab. R. Dondajewska-Pielka, prof. UAM dr hab. K. Kowalczewska-Madura
2024-02-29 - 2024-04-25
MAG|ENV|Ogólna|1|
CW: Aquatic management
gr. 1
Sala: C
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. R. Dondajewska-Pielka, prof. UAM dr hab. K. Kowalczewska-Madura, dr M. Rybak
2024-05-27 - 2024-05-27
MAG|ENV|Ogólna|1|
CW: Biological and physicochemical elements of assessment of the ecological status of water bodies
Sala: B2
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. R. Dondajewska-Pielka
2024-04-25 - 2024-04-25
LIC|AMU-PIE|Ogólna|1|
W: Biological and physicochemical elements of assessment of the ecological status of water bodies
Sala: Sala Rady Wydziału
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. R. Dondajewska-Pielka
2024-04-25 - 2024-04-25
LIC|AMU-PIE|Ogólna|1|
CW: Biological and physicochemical elements of assessment of the ecological status of water bodies
Sala: B2
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. R. Dondajewska-Pielka
2024-05-15 - 2024-05-15
LIC|AMU-PIE|Ogólna|1|
ZT: Botaniczne i sozologiczne aspekty przyrody Pomorza 17 - 21 czerwca
Sala: brak sali
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. P. Klimaszyk , prof. UAM dr hab. R. Dondajewska-Pielka, dr M. Rybak
2024-06-20 - 2024-06-20
MAG|OS|Ogólna|1|
ZT: Botaniczne i sozologiczne aspekty przyrody Pomorza 17 - 21 czerwca
Sala: brak sali
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. P. Klimaszyk , prof. UAM dr hab. R. Dondajewska-Pielka, dr M. Rybak
2024-06-17 - 2024-06-17
MAG|NBIP|Ogólna|1|
ZT: Botaniczne i sozologiczne aspekty przyrody Pomorza 17 - 21 czerwca
Sala: brak sali
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. P. Klimaszyk , prof. UAM dr hab. R. Dondajewska-Pielka, dr M. Rybak
2024-06-17 - 2024-06-17
MAG|OS|Ogólna|1|
ZT: Botaniczne i sozologiczne aspekty przyrody Pomorza 17 - 21 czerwca
Sala: brak sali
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. P. Klimaszyk , prof. UAM dr hab. R. Dondajewska-Pielka, dr M. Rybak
2024-06-18 - 2024-06-18
MAG|OS|Ogólna|1|
ZT: Botaniczne i sozologiczne aspekty przyrody Pomorza 17 - 21 czerwca
Sala: brak sali
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. P. Klimaszyk , prof. UAM dr hab. R. Dondajewska-Pielka, dr M. Rybak
2024-06-21 - 2024-06-21
MAG|OS|Ogólna|1|
ZT: Botaniczne i sozologiczne aspekty przyrody Pomorza 17 - 21 czerwca
Sala: brak sali
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. P. Klimaszyk , prof. UAM dr hab. R. Dondajewska-Pielka, dr M. Rybak
2024-06-19 - 2024-06-19
MAG|OS|Ogólna|1|
ZT: Botaniczne i sozologiczne aspekty przyrody Pomorza 17 - 21 czerwca
Sala: brak sali
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. P. Klimaszyk , prof. UAM dr hab. R. Dondajewska-Pielka, dr M. Rybak
2024-06-20 - 2024-06-20
MAG|NBIP|Ogólna|1|
ZT: Botaniczne i sozologiczne aspekty przyrody Pomorza 17 - 21 czerwca
Sala: brak sali
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. P. Klimaszyk , prof. UAM dr hab. R. Dondajewska-Pielka, dr M. Rybak
2024-06-18 - 2024-06-18
MAG|NBIP|Ogólna|1|
ZT: Botaniczne i sozologiczne aspekty przyrody Pomorza 17 - 21 czerwca
Sala: brak sali
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. P. Klimaszyk , prof. UAM dr hab. R. Dondajewska-Pielka, dr M. Rybak
2024-06-19 - 2024-06-19
MAG|NBIP|Ogólna|1|
ZT: Botaniczne i sozologiczne aspekty przyrody Pomorza 17 - 21 czerwca
Sala: brak sali
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. P. Klimaszyk , prof. UAM dr hab. R. Dondajewska-Pielka, dr M. Rybak
2024-06-21 - 2024-06-21
MAG|NBIP|Ogólna|1|
CW: Fizyczno-chemiczne podstawy oceny środowiska
gr. 1
Sala: BC1
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. T. Joniak, prof. UAM dr hab. R. Dondajewska-Pielka, dr M. Rybak
2024-03-05 - 2024-04-23
LIC|OS|Ogólna|1|
CW: Fizyczno-chemiczne podstawy oceny środowiska
gr. 2
Sala: BC1
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. T. Joniak, prof. UAM dr hab. R. Dondajewska-Pielka, dr M. Rybak
2024-03-05 - 2024-04-23
LIC|OS|Ogólna|1|
CW: Fizyczno-chemiczne podstawy oceny środowiska
gr. 1
Sala: BC1
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. T. Joniak, prof. UAM dr hab. R. Dondajewska-Pielka, dr M. Rybak
2024-05-07 - 2024-05-21
LIC|OS|Ogólna|1|
CW: Fizyczno-chemiczne podstawy oceny środowiska
gr. 2
Sala: BC1
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. T. Joniak, prof. UAM dr hab. R. Dondajewska-Pielka, dr M. Rybak
2024-05-07 - 2024-05-21
LIC|OS|Ogólna|1|
W: The Management Of Aquatic Ecosystems
Sala: OWALNA
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. P. Klimaszyk , prof. UAM dr hab. K. Kowalczewska-Madura, prof. UAM dr hab. R. Dondajewska-Pielka
2024-04-26 - 2024-06-21
LIC|AMU-PIE|Ogólna|1|
BIOST © Desmodus 2013, Licencja do: 2020.09.30, Odwiedzin: