Wybierz
termin
Trady-
cyjne
Zdalne
Wszystkie
Pracownik: dr Jan Lubawy
Na dzień
Lista
Opis
Zoom
Sale
Prowadzący
Daty
CW: Animal and human physiology
gr. 2
Sala: F2
Prowadzacy: dr P. Marciniak , dr S. Chowański , dr J. Lubawy , dr J. Pacholska-Bogalska , prof. UAM dr hab. M. Słocińska , dr A. Urbański , dr K. Walkowiak-Nowicka
2024-03-06 - 2024-04-24
LIC|AMU-PIE|Ogólna|1|
CW: Animal and human physiology
gr. 1
Sala: F2
Prowadzacy: dr P. Marciniak , dr S. Chowański , dr J. Lubawy , dr J. Pacholska-Bogalska , prof. UAM dr hab. M. Słocińska , dr A. Urbański , dr K. Walkowiak-Nowicka
2024-03-11 - 2024-05-06
LIC|AMU-PIE|Ogólna|1|
CW: Budowa i fizjologia człowieka: metabolizm i homeostaza
gr. 1
Sala: F2
Prowadzacy: dr J. Lubawy dr J. Pacholska-Bogalska
2024-03-07 - 2024-06-20
LIC|BIZCZ|Ogólna|2|
CW: Budowa i fizjologia człowieka: metabolizm i homeostaza
gr. 2
Sala: F2
Prowadzacy: dr J. Lubawy , dr J. Pacholska-Bogalska
2024-03-07 - 2024-06-20
LIC|BIZCZ|Ogólna|2|
CW: Ekotoksykologia
gr. 1
Sala: F2
Prowadzacy: dr S. Chowański, dr J. Lubawy, dr M. Szymczak-Cendlak, prof. UAM dr hab. S. Samardakiewicz
2024-04-23 - 2024-05-28
MAG|OS|Ogólna|1|
CW: Ekotoksykologia
gr. 2
Sala: F2
Prowadzacy: dr S. Chowański, dr J. Lubawy, dr M. Szymczak-Cendlak, prof. UAM dr hab. S. Samardakiewicz
2024-04-23 - 2024-05-28
MAG|OS|Ogólna|1|
BIOST © Desmodus 2013, Licencja do: 2020.09.30, Odwiedzin: