Wybierz
termin
Trady-
cyjne
Zdalne
Wszystkie
Pracownik: dr Zofia Książkiewicz-Parulska
Na dzień
Lista
Opis
Zoom
Sale
Prowadzący
Daty
K: Finansowe, prawne i etyczne aspekty funkcjonowania nauki
Sala: C
Prowadzacy: dr Z. Książkiewicz
2024-04-08 - 2024-04-22
MAG|NEUR|Ogólna|2|
BIOST © Desmodus 2013, Licencja do: 2020.09.30, Odwiedzin: