Wybierz
termin
Trady-
cyjne
Zdalne
Wszystkie
Pracownik: dr hab. Jakub Kosicki
Na dzień
Lista
Opis
Zoom
Sale
Prowadzący
Daty
W: Analiza statystyczna i wizualizacja danych biologicznych
Sala: PARTER
Prowadzacy: prof. UAM dr hab. J. Kosicki
2023-03-02 - 2023-04-20
LIC|BIZCZ|Ogólna|1|
BIOST © Desmodus 2013, Licencja do: 2020.09.30, Odwiedzin: