07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
24:00
Zajęcia:
od 08:00
do 19:45
Sal:
32
Studia/rezerwacje:

Stacjonarne: 89
Rezerwacje: 10

06:13:27
Czwartek, 2024-04-25
S: Journal Club
W: Ochrona zasobów wodnych i torfowiskowych
S: Journal Club
W: Ekologia
W: Gleboznawstwo i biologia gleb
R:
Ekologia LIC OS I r
prof A.Kozak
R:
Journal Club MAG I r BTECH
.
R:
Epidemiologia środowiskowa
prof. B. Sikora
S: Seminarium licencjackie Biologia molekularna i eksperymentaln
CW: Budowa i fizjologia człowieka: metabolizm i homeostaza
CW: Budowa i fizjologia człowieka: metabolizm i homeostaza
K: Ecosystem dynamics and functions
S: Journal Club
S: Journal Club
R:
seminarium z sali A1
dr A. Juras
R:
wykład
prof. Lechosław Wojciech Kuczyński
W: Budowa i fizjologia roślin
W: Budowa i fizjologia roślin
W: Techniki modyfikacji i analizy organizmów
W: Historia życia na Ziemi
W: Algorytmy i struktury danych
W: Toksykologia z elementami ekotoksykologii
K: Wprowadzenie do biogospodarki (BiOS)
W: Teriologia
K: Teriologia
W: Konsekwencje globalnych zmian środowiska
W: Konsekwencje globalnych zmian środowiska
R:
Egzamin Przygotowanie do pracy zawodowej
prof. Pełechaty
CW: Różnorodność roślin i grzybów
CW: Biological and physicochemical elements of assessment of the ecological status of water bodies
CW: Molekularna biologia komórki
CW: Molekularna biologia komórki
CW: Biochemia
CW: Biochemia
CW: Wykorzystanie organizmów modyfikowanych genetycznie w procesach produkcyjnych
CW: Human molecular genetics
CW: Human molecular genetics
W: Wirusologia
CW: Sygnały i komunikacja zwierząt
CW: Różnorodność fauny
CW: Różnorodność fauny
W: Mikrobiologia przemysłowa
K: Systematyka i filogeneza roślin i grzybów
K: Systematyka i filogeneza roślin i grzybów
W: Mechanizmy epigenetyczne w etiologii chorób człowieka
CW: Fizjologia roślin
CW: Budowa i fizjologia człowieka: metabolizm i homeostaza
CW: Budowa i fizjologia człowieka: metabolizm i homeostaza
CW: Genotoksykologia
CW: Genotoksykologia
CW: Genotoksykologia
CW: Podstawy analizy danych NGS
CW: Podstawy analizy danych NGS
CW: Algorytmy i struktury danych
CW: Algorytmy i struktury danych
R:
New generation pharmaceuticals
mgr G. Zasoński
CW: Analiza statystyczna i wizualizacja danych biologicznych
CW: Algorytmy uczenia maszynowego
R:
+ Algorytmy uczenia maszyn.
.
K: Edukacja ekologiczna i prozdrowotna w szkole
CW: Edukacja ekologiczna i prozdrowotna w szkole
K: Ochrona przyrody i środowiska
W: Podstawy pedagogiki dla nauczycieli cz. 1
W: Biologia komórki
W: Bioinformatyka
W: Wirusologia
W: Techniki analizy kwasów nukelinowych i białek
W: Algorytmy uczenia maszynowego
CW: Podstawy wirusologii medycznej
CW: Podstawy wirusologii medycznej
CW: Wirusy w środowisku: praktyczny kurs poszukiwania i identyfikacji bakteriofagów
CW: New generation pharmaceuticals
CW: Techniki modyfikacji i analizy organizmów
CW: Mikrobiologia i wirusologia środowiska
CW: Mikrobiologia przemysłowa
CW: Wydział Chemii
W: Organizacja i zarzadzanie ochroną zdrowia
W: Ewolucja biologiczna i kulturowa człowieka
W: Aquatic management
W: Ecosystem dynamics and functions
W: Endokrynologia
W: Ochrona awifauny i Dyrektywa Ptasia
W: The right tool for the job - some aspects of ecological adaptations and speciation
R:
Firma Lexogen - doktoranci
prof. Raczyńska
K: Sygnały i komunikacja zwierząt
W: Biologia molekularna
K: Budowa i fizjologia roślin
W: Monitoring i ocena stanu środowiska przyrodniczego
K: Organizacja i zarzadzanie ochroną zdrowia
CW: Badania eksperymentalne i molekularne w biologii człowieka
W: Principles of Medical Virology
W: Biological and physicochemical elements of assessment of the ecological status of water bodies
W: Biological and physicochemical elements of assessment of the ecological status of water bodies
CW: Epidemiologia środowiskowa
R:
Koło Naukowe IV r OS
B.Nowacka
X: PROBA
X: PROBA1
X: PROBA2
X: PROBA3

×

×

-