07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
24:00
Zajęcia:
od 08:00
do 19:45
Sal:
36
Studia/rezerwacje:

Stacjonarne: 109
Rezerwacje: 8

20:59:19
Wtorek, 2023-12-05
ZL: Język angielski
ZL: Język angielski
K: Methods in molecular diagnostics
L: Język angielski
L: Język angielski
W: Immunologia
W: Mechanizmy ewolucji
W: Inżynieria komórkowa i tkankowa
K: Epidemiologia chorób człowieka
L: Język angielski
L: Język angielski
K: Biologiczne i psychospołeczne aspekty seksualności człowieka - wychowanie do życia w rodzinie
ZL: Practice in assessment and restoration of aquatic ecosystems
R:
Practice zajecia przeniesione z SRW
dr A.Budzyńska
W: Molecular biology of growth and development of flowering plants
W: Finansowe, prawne i etyczne aspekty funkcjonowania nauki
W: Finansowe, prawne i etyczne aspekty funkcjonowania nauki
W: Podstawy teoretyczne biologii
R:
Zaliczenie Metodologia nauk przyrodniczych
prof. J. Gzyl
W: Podstawy biologii i zdrowia człowieka
W: Biologia komórki
W: Prawne i praktyczne aspekty NATURA 2000
K: Podstawy psychologii jedzenia
ZL: Biologia organizmów i środowisk wodnych
ZL: Air quality monitoring
ZL: Wydział Fizyki Zajęcia laboratoryjne IIrok biofizyka molekularna Wydział Fizyki
ZL: Digital PCR
ZL: Digital PCR
: UP
W: UPP
ZL: Biotaksonomia
ZL: Histologia zwierząt
ZL: Histologia zwierząt
ZL: Histologia zwierząt
W: Technologie informacyjne w edukacji zdrowotnej
W: Air quality monitoring
W: Analiza statystyczna danych biologicznych
W: Biologia strukturalna
W: Fizykochemiczne podstawy funkcjonowania środowiska przyrodniczego
ZL: Fizykochemiczne podstawy życia
ZL: Fizykochemiczne podstawy życia
ZL: Budowa i fizjologia zwierząt i człowieka
ZL: Budowa i fizjologia człowieka: ruch i integracja nerwowa
ZL: Układ nerowowy bezkręgowców
ZL: Układ nerowowy bezkręgowców
ZL: Plant responses to environmental stresses
ZL: Diagnostyka substancji prozdrowotnych i toksycznych w roślinach
ZL: Diagnostyka substancji prozdrowotnych i toksycznych w roślinach
ZL: Wprowadzenie do genetyki
ZL: Wprowadzenie do genetyki
ZL: Wprowadzenie do genetyki
K: Tips and trics: skuteczne wyszukiwanie informacji i ich wizualizacja
ZL: Programy rolnośrodowiskowe
ZL: Programowanie obiektowe w C++
ZL: Biologia ewolucyjna
ZL: Biologia ewolucyjna
ZL: Biologia ewolucyjna
ZL: Structural biology
ZL: Structural biology
ZL: Bazy danych
K: Biostatistics
K: Biostatistics
W: Dydaktyka przyrody
W: Dydaktyka przyrody
CA: Ewaluacja praktyk w szkole podstawowej
W: Biologia komórki i organizmu
K: Zasoby przyrody i ich ochrona
K: Biologia komórki i organizmu
K: Genomika populacyjna
ZL: Biofizyka
ZL: Systemy eukariotyczne w inżynierii białek
R:
Systemy eukariotyczne (zajęcia przeniesione z s.M2
III r gr MW2
ZL: Aerobiologia i alergologia
ZL: Aerobiologia i alergologia
ZL: Mikrobiologia medyczna
ZL: Mikrobiologia medyczna
W: Podstawy geologii, geomorfologii i hydrologii
W: Bazy danych
W: Biologia komórki i organizmu w warunkach stresowych
W: Owady i ich rola w ekosystemach
R:
Obrona doktoratu
D. Niewiadomska
S: Seminarium magisterskie
K: Wprowadzenie do genetyki
R:
Biologia komórki i organizmu ... przeniesiona z Małej Auli
.
K: Zagrożenia i technologie oczyszczania wód
W: Mikrobiologia
W: Genetyka cech wielogenowych u człowieka
W: Choroby cywilizacyjne, genetyczne i wieku starczego
W: Wykłady eksperckie
W: Własna firma czy praca w korporacji - podejście praktyczne
ZL: Wprowadzenie do systemu Linux
ZL: Wprowadzenie do systemu Linux
ZL: Podstawy programowania w języku Python
W: Epigenetics - how we can control our own genotypes
W: Podstawy psychologii dla nauczycieli cz. 1
CA: Podstawy psychologii dla nauczycieli cz. 1
K: Practice in assessment and restoration of aquatic ecosystems
R:
Owady i ich rola .....
przeniesiona z Małej Auli
CA: Wychowanie fizyczne
CA: Wychowanie fizyczne
CA: Wychowanie fizyczne
CA: Wychowanie fizyczne
CA: Wychowanie fizyczne
W: Biologia strukturalna
ZL: Systematyka i filogeneza zwierząt ZMZ
ZL: Systematyka i filogeneza zwierząt ZMZ
ZL: Entomologia leśna
R:
Prof. Jarmuszkiewicz - Energetyka procesów życiowych zaliczenie
Prof. Jarmuszkiewicz
R:
Grzyby i rośliny
prof. dr hab. Marlena Lembicz
X: PROBA
X: PROBA1
X: PROBA2
X: PROBA3

×

×

-