2022-25 | 2021-24 | 2020-23

ROK 1 ROK 2 ROK 3

przedmioty rdzeniowe

Rok 1


W: 215, K: 219, L: 269, ECTS: 60.0

PrzedmiotFormy zajęć i liczba godzinxECTSSylabus

Semestr zimowy
Podstawy nauk przyrodniczych K64 4.0 zobacz
Podstawy teoretyczne biologii W30 3.0 zobacz
Fizyczno-chemiczne podstawy funkcjonowania środowiska przyrodniczego W30 K15 L45 E 8.0 zobacz
Matematyka ze statystyką K10 L20 E 3.0 zobacz
Podstawy geologii, geomorfologii i hydrologii W30 S15 L45 E 8.0 zobacz
Prawno-ekonomiczne podstawy zarządzania środowiskiem W15 K30 E 4.0 zobacz

Semestr letni
Ekologia W30 K30 E 5.0 zobacz
Fizyczno-chemiczne podstawy oceny środowiska W15 L30 E 4.0 zobacz
Meteorologia i klimatologia W15 L15 3.0 zobacz
Przygotowanie do pracy zawodowej W20 K10 2.0 zobacz
Różnorodność roślin i grzybów W15 K15 L45 E 6.0 zobacz
Różnorodność zwierząt W15 K15 L45 E 6.0 zobacz
Szata roślinna Wielkopolski - ZT L24 2.0 zobacz
Język obcy K30 2.0 zobacz

x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy