2022-25 | 2021-24 | 2020-23

ROK 1 ROK 2 ROK 3

przedmioty rdzeniowe

Rok 1


W: 260, K: 165, L: 324, ECTS: 60.0

PrzedmiotFormy zajęć i liczba godzinxECTSSylabus

Semestr zimowy
Biologia komórki i organizmu w warunkach stresowych W30 L30 4.0 zobacz
Podstawy teoretyczne biologii W30 2.0 zobacz
Fizykochemiczne podstawy funkcjonowania środowiska przyrodniczego W30 K15 L45 E 7.0 zobacz
Analiza statstyczna i wizualizacja danych przyrodniczych W15 L20 E 4.0 zobacz
Aktualne trendy w globalnej ochronie przyrody W10 K20 3.0 zobacz
Podstawy geologii, geomorfologii i hydrologii W30 S15 L45 E 7.0 zobacz
Prawno-ekonomiczne podstawy zarządzania środowiskiem W15 K30 3.0 zobacz

Semestr letni
Ekologia W30 K30 E 5.0 zobacz
Fizyczno-chemiczne podstawy oceny środowiska W15 L30 4.0 zobacz
Meteorologia i klimatologia W15 L15 3.0 zobacz
Przygotowanie do pracy zawodowej W5 K10 1.0 zobacz
Techniki pisania i prezentowania prac badawczych L25 2.0 zobacz
Różnorodność roślin i grzybów W15 K15 L45 E 5.0 zobacz
Różnorodność fauny W20 K15 L45 E 5.0 zobacz
Szata roślinna Wielkopolski ZT L24 3.0 zobacz
Język angielski K30 2.0 zobacz

x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy