2022-25 | 2021-24 | 2020-23

ROK 1 ROK 2 ROK 3

przedmioty rdzeniowe | przedmioty do wyboru

Rok 3


W: 105, K: 90, L: 357, ECTS: 67.0

PrzedmiotFormy zajęć i liczba godzinxECTSSylabus

Semestr zimowy
Rekultywacja środowiska i gospodarka odpadami W15 S15 L15 E 4.0 zobacz
Zagrożenia i ochrona różnorodności biologicznej W15 K30 E 4.0 zobacz
Abiotyczne aspekty funkcjonowania środowiska – ZT L32 2.0 zobacz
Etyka w ochronie przyrody W30 2.0 zobacz
Język angielski K30 E 4.0 zobacz
Przedmioty do wyboru 14.0

Semestr letni
Pracownia licencjacka - Ochrona ekosystemów wodnych L60 6.0 zobacz
Pracownia licencjacka - Ochrona ekosystemów lądowych L60 6.0 zobacz
Seminarium licencjackie - Ochrona ekosystemów wodnych S15 1.0 zobacz
Seminarium licencjackie - Ochrona ekosystemów lądowych S15 1.0 zobacz
Monitoring przyrodniczy W15 L15 E 3.0 zobacz
Oceny oddziaływania na środowisko W15 K15 L15 E 3.0 zobacz
Praktyki zawodowe L160 6.0 zobacz
Zrównoważony rozwój W15 K15 E 2.0 zobacz
Przedmioty do wyboru 9.0

x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy