2024-26 | 2023-25 | 2022-24 | 2021-23

ROK 1 ROK 2

przedmioty rdzeniowe | przedmioty do wyboru

Rok 2


W: 64, K: 36, L: 236, ECTS: 60.0

PrzedmiotFormy zajęć i liczba godzinxECTSSylabus

Semestr zimowy
Finansowe, prawne i etyczne aspekty funkcjonowania nauki W24 K6 2.0 zobacz
Kreowanie innowacji i przedsiębiorczość K30 E 3.0 zobacz
Planowanie przestrzenne W15 L30 E 4.0 zobacz
Pracownia magisterska A, B lub C L75 10.0 zobacz
Seminarium magisterskie A, B lub C S30 3.0 zobacz
Przedmioty do wyboru 8.0

Semestr letni
Kompensacja przyrodnicza W10 L26 E 3.0 zobacz
Projekty i plany ochrony przyrody W15 L30 E 4.0 zobacz
Pracownia magisterska A, B lub C L75 10.0 zobacz
Seminarium magisterskie A, B lub C S30 3.0 zobacz
Przedmioty do wyboru 10.0

x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy