Lata (rok rozpoczęcia-zakończenia studiów):
2023-25 | 2022-24 | 2021-23

Zapoznaj się programem studiów w roku 2023/24, wraz z sylabusami, na stronie: sylabus.amu.edu.pl