2024-26 | 2023-25 | 2022-24 | 2021-23

ROK 1 ROK 2

przedmioty rdzeniowe | przedmioty do wyboru

Rok 2


W: 40, K: 20, L: 140, ECTS: 60.0

PrzedmiotFormy zajęć i liczba godzinxECTSSylabus

Semestr zimowy
Biologia interakcji W20 E 4.0 zobacz
Kreowanie innowacji i przedsiębiorczość K20 E 4.0 zobacz
Pracownia magisterska L45 12.0 zobacz
Seminarium magisterskie S15 3.0 zobacz
Przedmioty do wyboru 7.0

Semestr letni
Epidemiologia chorób roślin W10 L10 3.0 zobacz
Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów W10 L10 E 3.0 zobacz
Pracownia magisterska L75 12.0 zobacz
Seminarium magisterskie S15 5.0 zobacz
Przedmioty do wyboru 7.0

x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy