2022-25 | 2021-24 | 2020-23

ROK 1 ROK 2 ROK 3

przedmioty rdzeniowe | przedmioty do wyboru

Rok 2


W: 135, K: 45, L: 375, ECTS: 60.0

PrzedmiotFormy zajęć i liczba godzinxECTSSylabus

Semestr zimowy
Genetyka z elementami diagnostyki molekularnej W15 K5 L40 E 6.0 zobacz
Mikrobiologia medyczna W20 L40 E 6.0 zobacz
Budowa i fizjologia człowieka: ruch i integracja nerwowa W15 K5 L40 E 6.0 zobacz
Auksologia i metody oceny zdrowia dziecka W15 L30 E 4.0 zobacz
Bioetyka W15 K15 2.0 zobacz
Język angielski L30 2.0 zobacz
Przedmioty do wyboru 4.0

Semestr letni
Podstawy bioinformatyki W10 L35 E 4.0 zobacz
Podstawy wirusologii medycznej W10 L20 3.0 zobacz
Budowa i fizjologia człowieka: metabolizm i homeostaza W20 K10 L60 E 8.0 zobacz
Kondycja biologiczna człowieka i metody jej oceny K10 L35 E 4.0 zobacz
Ekologia człowieka W15 L15 E 2.0 zobacz
Język angielski L30 2.0 zobacz
Przedmioty do wyboru 7.0

x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy