2024-26 | 2023-25 | 2022-24 | 2021-23

ROK 1 ROK 2

przedmioty rdzeniowe | przedmioty do wyboru

Rok 2


W: 125, K: 65, L: 330, ECTS: 60.0

PrzedmiotFormy zajęć i liczba godzinxECTSSylabus

Semestr zimowy
Rozwój układu nerwowego człowieka W25 K10 L25 E 5.0 zobacz
Systemy sensoryczne W15 L45 E 5.0 zobacz
Neurologia i neurochirurgia W15 K15 L15 E 4.0 zobacz
Pracownia magisterska (UAM+AWF+UMP+UPP) L90 3.0 zobacz
Seminarium magisterskie (UAM+UPP) S30 2.0 zobacz
Przedmioty do wyboru (2 z puli UPP) 6.0
Sieci neuronowe i neuroobrazowanie W20 K20 L10 4.0 zobacz

Semestr letni
Neurofarmakologia W25 K5 L35 5.0 zobacz
Finansowe, prawne i etyczne aspekty funkcjonowania nauki W15 K15 E 3.0 zobacz
Neurogeriatria i leczenie bólu W10 L20 E 3.0 zobacz
Seminarium magisterskie (UMP) S15 1.0 zobacz
Pracownia magisterska (UAM+AWF+UMP+UPP) L90 10.0 zobacz
Przedmioty do wyboru (2 z puli UMP i 1 z puli AWF) 9.0

x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy