2022-25 | 2021-24 | 2020-23

ROK 1 ROK 2 ROK 3

przedmioty rdzeniowe | przedmioty do wyboru

Rok 2


W: 170, K: 75, L: 345, ECTS: 60.0

PrzedmiotFormy zajęć i liczba godzinxECTSSylabus

Semestr zimowy
Fizjologia zwierząt W20 L40 E 5.0 zobacz
Genetyka molekularna W30 L60 E 8.0 zobacz
Mikrobiologia W30 L20 E 5.0 zobacz
Enzymologia W15 K5 L25 3.0 zobacz
Język angielski K30 2.0 zobacz
WF L30 0.0 zobacz
Przedmioty do wyboru 7.0

Semestr letni
Fizjologia roślin W20 L40 E 5.0 zobacz
Techniki modyfikacji i analizy organizmów W30 L60 E 8.0 zobacz
Inżynieria białek W20 L40 E 6.0 zobacz
Przygotowanie do pracy zawodowej W5 K10 1.0 zobacz
Język angielski K30 2.0 zobacz
WF L30 0.0 zobacz
Przedmioty do wyboru 8.0

x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy